Συντονιστική Επιτροπή egg

Απαρτίζεται από στελέχη της Eurobank και του Corallia και αποτελεί την ανώτερη ομάδα διοίκησης. Η Συντονιστική Επιτροπή του egg – enter grow go λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Τα μέλη της είναι υπεύθυνα για τη σωστή οργάνωση, την ομαλή υλοποίηση αλλά και την αποτίμηση των δράσεων του προγράμματος egg – enter grow go.