Το egg – enter grow go είναι ένα κορυφαίο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης (incubation-acceleration). Προσφέρει ευκαιρίες για κατάλληλη χρηματοδότηση startup, mentoring, εμπορική δράση, δικτύωση και εξωστρέφεια με 2 πλατφόρμες, για:

 1. Startup, νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες ή πρόσωπα με καινοτόμες ιδέες, που αναζητούν κατάλληλα εφόδια και πόρους για να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις (START UP).
 2. Νέες επιχειρήσεις που θέλουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους για να επιχειρήσουν το επόμενο βήμα τους με νέο προϊόν ή σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (SCALE UP).

Η αποστολή μας

Από το 2013 διαμορφώνουμε τη startup σκηνή στην Ελλάδα. Ενισχύουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με κατάλληλες υποδομές και καθοδήγηση. Δημιουργούμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, δικτύωση και εξωστρέφεια των νεοφυών επιχειρήσεων.

Ναι στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Βοηθάμε τις startup να αναπτυχθούν οργανικά, να έρθουν σε επαφή με επενδυτές, να αντλήσουν τους πόρους που χρειάζονται, και να βρουν πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με τα εφόδια που τους δίνουμε μπορούν να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να εξελιχτούν σε μέγεθος και εμβέλεια.

Όχι στο brain drain

Με την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας επιδιώκουμε να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι να παραμένουν στην Ελλάδα όσοι είναι παραγωγικοί και καταρτισμένοι, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

START UP (incubation)

Μέσα σε 12 μήνες η πλατφόρμα επιχειρηματικής επώασης του egg (incubation) βοηθά τις νεοσύστατες startup να αναπτύξουν την καινοτομία τους και να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις.

ENTER (διαγωνιστική φάση)

Οι startup υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Έμπειροι αξιολογητές βαθμολογούν το business plan κάθε startup με βάση την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δυναμική της.

GROW (επιχειρηματική επώαση)

Οι startup που μπαίνουν στο egg αφοσιώνονται στην ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους. Τους προσφέρουμε υποστήριξη σε κάθε βήμα:

 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 • Μέντορες που τις καθοδηγούν και τις συμβουλεύουν.
 • Εκπαίδευση σε θέματα business.
 • Χρηματοδότηση startup.
 • Ευκαιρίες δικτύωσης με επιχειρηματίες, πιθανούς πελάτες ή επενδυτές.

GO (αποφοίτηση)

Μετά την αποφοίτησή τους οι startup μπορούν να συνεχίσουν τη σχέση τους με το egg, ώστε να έχουν:

 • Πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά εργαλεία του προγράμματος.
 • Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης με πιθανούς πελάτες και επενδυτές.

SCALE UP (acceleration)

Η πλατφόρμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης του egg (accelerator) προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωσης και επέκτασης σε επιχειρήσεις.

Επενδυτική στήριξη

Επενδύουμε στις επιχειρήσεις του Scale Up για να δείξουμε έμπρακτα τη στήριξή μας.

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να υλοποιήσουν το επόμενο επιχειρηματικό βήμα τους.

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική

Με την καθοδήγησή μας, οι επιχειρήσεις στο Scale Up:

 • Ορίζουν μακροπρόθεσμο όραμα.
 • Στοχεύουν καλύτερα το προϊόν τους.
 • Χαράζουν τη χρηματοδοτική στρατηγική τους και προκρίνουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης.
 • Προωθούν την επιχείρησή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δες αναλυτικά για την πλατφόρμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης Scale Up του egg – enter grow go.

Χρηματοδότηση

Θέλουμε οι startup του egg να μπορούν να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του business plan τους. Γι’ αυτό τις βοηθάμε να αντλήσουν τους πόρους που χρειάζονται.

Χρηματοοικονομικά εργαλεία

Οι startup του egg έχουν την ευκαιρία να βρουν χρηματοδότηση startup με διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως:

 • Δάνεια με ευνοϊκούς όρους
 • Μικροχρηματοδότηση
 • Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Πρόσβαση σε επενδυτές

Σε ειδικές διοργανώσεις αλλά και μέσα από επενδυτικές πλατφόρμες οι startup έρχονται σε επαφή με επενδυτές.

Αυτή η έκθεση τους δίνει την ευκαιρία να αντλήσουν πόρους με:

 • Equity funding
 • Equity crowdfunding
 • Angel investments

Συμβουλευτική

Μέντορες και σύμβουλοι μυούν τις startup στον κόσμο των επιχειρήσεων. Τις βοηθούν να αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητά τους και να αποφεύγουν τα λάθη.

Μέντορες

Έμπειροι επαγγελματίες καθοδηγούν και στηρίζουν τις startup του egg – enter grow go.

Ένας μέντορας βρίσκεται δίπλα στη startup κάθε στιγμή. Τη βοηθά να ορίσει τους στόχους της και παρακολουθεί την εξέλιξη του business plan της.

Σύμβουλοι

Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη υποστηρίζουν τις startup του egg σε βασικά θέματα:

 • Project management
 • Marketing και επικοινωνία
 • Business και financial planning
 • Διανοητική ιδιοκτησία και νομική υποστήριξη

Εξωστρέφεια

Για να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους στο εξωτερικό, οι startup αξιοποιούν μηχανισμούς και εργαλεία δικτύωσης. Εντοπίζουν νέους πελάτες και ευκαιρίες να εξάγουν το προϊόν τους.

Διεθνείς αποστολές

Κάθε χρόνο οι startup συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μέση Ανατολή.

B2B match-making

Μέσα από ευκαιρίες δικτύωσης B2B, οι ομάδες εντοπίζουν πιθανούς πελάτες. Δικτυώνονται με στρατηγικούς συνεργάτες.

Exportgate.gr

Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr οι startup διεισδύουν στην παγκόσμια αγορά.

Καλλιεργούν συνέργειες για την εμπορική δραστηριότητά τους.

Έχουν πρόσβαση σε πηγές εξειδικευμένης πληροφόρησης και εξελιγμένα εργαλεία.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εξωστρέφειας του egg – enter grow go.

Clustering

Για να δώσουμε επιπλέον ώθηση στις startup, τις οργανώνουμε σε cluster, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητάς τους, όπως Τουρισμός, FinTech, Ενέργεια, Logistics και Exponential Technologies.

Δικτύωση

Οι startup έρχονται σε επαφή και δικτυώνονται με άλλες startup του cluster τους, που έχουν παρόμοια δραστηριότητα.

Μέσα στα cluster αποκτούν πλεονεκτήματα που επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Συνεργασίες

Μπορούν να αναπτύξουν κοινή ερευνητική δραστηριότητα με άλλα άτομα ή startup στο cluster τους.

Ενώνοντας τις δράσεις τους, οι startup καταφέρνουν να διευρύνουν την αγορά-στόχο τους.

Παραγωγικότητα

Οι startup έχουν ευκαιρίες να δημιουργούν συνέργειες στον κλάδο του cluster τους.

Εκτίθενται συνεχώς σε σχετικά νέα, τάσεις και εξελίξεις στην αγορά τους. Αυτό ενισχύει την παραγωγικότητά τους.

Ευγενής άμιλλα

Ο υγιής ανταγωνισμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στις startup των cluster ευνοεί την ανάπτυξη καινοτομιών.

Οι άνθρωποί μας

Διακεκριμένα στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες συντελούν στην υλοποίηση του egg – enter grow go: από τη στρατηγική του μέχρι την καθημερινή λειτουργία του.

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του egg – enter grow go και λαμβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις.

Αποτελείται από στελέχη της Eurobank και του Corallia.

Συμβουλευτική επιτροπή

H Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση του egg – enter grow go.

Αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού κόσμου.

H oμάδα του egg

Η ομάδα του egg ασχολείται με την οργάνωση και την καθημερινή λειτουργία του προγράμματος.

Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στις ομάδες του egg και τις στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Χορηγοί και υποστηρικτές

Η υλοποίηση των προγραμμάτων incubation και acceleration του egg – enter grow go γίνεται χάρη στη στήριξη που μας προσφέρουν οι χορηγοί και οι υποστηρικτές μας.

Κορυφαίοι φορείς

Κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί της ελληνικής και διεθνούς αγοράς στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθειά μας.

Προσφέρουν δωρεάν στις επιχειρηματικές ομάδες επαγγελματικές υπηρεσίες, υποδομές, τον χρόνο και τη γνώση τους.

Επενδύσεις

Μεταξύ 2013-2023 η Eurobank έχει επενδύσει: