ΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Agro επιχειρηματικότητα
Η Αστική Πτηνοτροφία είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκτροφής κοτόπουλων για κρεοπαραγωγή και αυγοπαραγωγή από αστούς, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν τον χώρο, τα πτηνά, τον εξοπλισμό και τις απαραίτητες γνώσεις. Απευθύνεται σε διατροφικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την ιχνηλασιμότητα της τροφής που καταναλώνουν «από το χωράφι στο πιάτο», αλλά και σε επιχειρήσεις (premium κρεοπωλεία και εστιατόρια) που επιθυμούν τη διαφοροποίηση και καθετοποίηση τους. Οι χρήστες επιλέγουν ηλεκτρονικά τον αριθμό των κοτόπουλών τους, το σιτηρέσιο που διαφοροποιείται ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες και τις διαθέσιμες ημερομηνίες εκτροφής διάρκειας 90 ημερών. Την καθημερινή διαχείριση της εκτροφής την αναλαμβάνει η εταιρεία, ενώ επιτρέπεται η επίσκεψη με φυσική παρουσία στον χώρο εκτροφής ή διαδικτυακά με live streaming μέσω ηλεκτρονικών συσκευών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Με τη λήξη της εκτροφής τα κοτόπουλα παραδίδονται έτοιμα για κατανάλωση σε συσκευασία vacuum.