Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
προνοώ
Alumni
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Προνοώ

Επιστημών Υγείας και Ευζήν

Η Προνοώ συλλέγει δεδομένα υγείας των ατόμων (ζωτικά σημεία, δραστηριότητα, φαρμακευτική αγωγή, ύπνος) από την καθημερινότητά τους σε μια ενιαία πλατφόρμα, επιτρέποντας σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα συνδεδεμένων συνεργατών (ασφαλιστικές, εργοδότες, πάροχοι υγείας, φαρμακευτικές) να δημιουργήσει εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας, πρόληψης και χρόνιας φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική ευεξία ενός ατόμου. Μέσω του οικοσυστήματος μπορούν να συνεργασθούν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της φροντίδας του ασθενούς, αναπτύσσοντας από κοινού εξατομικευμένες υπηρεσίες και σχέδια δράσης, δημιουργώντας έτσι υγιεινότερες καθημερινές συνήθειες.

Η πλατφόρμα μας προσφέρει μια εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη εμπειρία στους καταναλωτές, ενισχύοντας την παραγωγικότητα των παρόχων, ενσωματώνοντας επαγγελματίες ή άτυπους φροντιστές και βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής με παράλληλη οικονομική προσιτότητα. Δημιουργεί ένα επιπλέον επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας για τον ασθενή παρέχοντας έναν ισχυρό κύκλο υποστήριξης γύρω του, καθώς οι φροντιστές και οι συγγενείς μπορούν να εμπλακούν και να επηρεάσουν τη φροντίδα και την καθημερινότητα των αγαπημένων τους.

προνοώ
Alumni
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία
Επικοινωνία