Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 24 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 24 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
REDI Engineering Solutions logo
Current
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία

REDI Engineering Solutions

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η REDI Engineering Solutions είναι μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει και προωθεί τεχνολογία αιχμής για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση κατασκευών και υποδομών. Αναπτύσσει εξειδικευμένο λογισμικό και σχετική ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της αντισεισμικής μηχανικής, της διακινδύνευσης έναντι διαφόρων φυσικών καταστροφών, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Η εταιρεία γεφυρώνει το χάσμα της αλυσίδας αξίας μεταξύ μελετητών, διαχειριστών και κατασκευαστών, προσφέροντας οικονομικά οφέλη μέσω εργαλείων αξιολόγησης που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ιεράρχηση των μελλοντικών δράσεων.

Η καινοτομία που εισάγει η REDI έγκειται κυρίως στην εκμετάλλευση του ερευνητικού προϊόντος μέσω λογισμικού για επιχειρησιακή χρήση. Τα προϊόντα μας εισάγουν προηγμένες τεχνικές μηχανικής για την εκτίμηση των κατασκευών, π.χ. αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ταχεία αξιολόγηση κτιρίων και υποδομών για την πρόβλεψη της σοβαρότητας των βλαβών και τη διευκόλυνση της ιεράρχησης επεμβάσεων, παρέχοντας επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόβλεψη μελλοντικών βλαβών και απωλειών για τη χάραξη στρατηγικών σχεδίων και τη διαχείριση ακινήτων. Βασικά στοιχεία του αναπτυξιακού δυναμικού της REDI είναι η δυνατότητα μελλοντικά να αυξήσει τα κέρδη της, αυξάνοντας την παραγωγή και διανομή καινοτόμων εργαλείων, αυξάνοντας ταυτόχρονα το εργατικό δυναμικό και την πνευματική της ιδιοκτησία.

REDI Engineering Solutions logo
Current
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία