Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Sustainable Food Movement in Greece (SFMinGR)

Κοιν.Σ.Επ. η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των απορριμμάτων τροφής στην Ελλάδα, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη στον κλάδο της Γαστρονομίας και συστήνοντας τη “foodity”, εφαρμογή κοινής χρήσης πλεονάζουσας τροφής.

Αποστολή μας είναι να αφυπνίσουμε τους πολίτες ως προς τη σπατάλη και τον όγκο απορριμμάτων τροφής, να εκπαιδεύσουμε και εξειδικεύσουμε φοιτητές Σχολών Γαστρονομίας και επαγγελματίες στην αειφόρο γαστρονομία, να προωθήσουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους κλάδους Γαστρονομία και Τουρισμός στην Ελλάδα και να ενεργοποιήσουμε τον ηθικό καταναλωτισμό μέσω της “foodity”.

Η “foodity” παροτρύνει τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας να προσφέρει τις μερίδες πλεονάζουσας τροφής σε χαμηλό κόστος και ενθαρρύνει όλους εκείνους τους χρήστες που δεν έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν σε ένα διακεκριμένο εστιατόριο, να αγοράσουν, συλλέξουν, απολαύσουν ή και να δωρίσουν ένα πολύ κομψό και γευστικό γεύμα που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγε στα απόβλητα.

Sustainable Food Movement in Greece (SFMinGR)