Ειρήνη Φραγκίσκου
eirini fragiskou
Ειρήνη Φραγκίσκου

Ανώτερο διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων και COO στη Sentio Solutions.

Ειρήνη Φραγκίσκου

Η Ειρήνη Φραγκίσκου είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων με τεχνολογικό υπόβαθρο και 20ετή εμπειρία σε τομείς στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, πωλήσεων και B2B. Διαθέτει πείρα και σε άλλους τομείς όπως στις τηλεπικοινωνίες, το πετρέλαιο και την ενέργεια.

Είναι κάτοχος πτυχίου MSc Χημικών Μηχανικών και MBA από το Harvard Business School.

Έχει αναπτύξει μεγάλη ικανότητα προσαρμογής για να διαχειρίζεται διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και να εξισορροπεί τη μακροοικονομική και μικροοικονομική προοπτική.

Ο σημερινός ρόλος της ως COO στη Sentio Solutions, μια startup με έδρα της ΗΠΑ και όραμα να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης της ψυχικής υγείας, είναι να έχει μια ολιστική και διαλειτουργική οπτική καθώς και δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπων. Στόχος της είναι η ανάπτυξη του προϊόντος και της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη συμβολή όλων στην ομάδα. Επίσης, στοχεύει στην εξασφάλιση της δομής, των διαδικασιών και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.