Ειρήνη Φραγκίσκου
eirini fragiskou
Ειρήνη Φραγκίσκου

Head of Transformation στην εταιρεία PrometalBakli.

Ειρήνη Φραγκίσκου

Η Ειρήνη Φραγκίσκου είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων με τεχνολογικό υπόβαθρο και 20ετή εμπειρία σε τομείς στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, πωλήσεων και B2B. Διαθέτει πείρα και σε άλλους τομείς όπως στις τηλεπικοινωνίες, το πετρέλαιο και την ενέργεια.

Είναι κάτοχος πτυχίου MSc Χημικών Μηχανικών και MBA από το Harvard Business School.

Έχει αναπτύξει μεγάλη ικανότητα προσαρμογής για να διαχειρίζεται διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και να εξισορροπεί τη μακροοικονομική και μικροοικονομική προοπτική.

Διετέλεσε ως COO για περισσότερα από πέντε χρόνια στη Sentio Solutions, μια startup με έδρα της ΗΠΑ και όραμα να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης της ψυχικής υγείας.

Ο σημερινός ρόλος της, είναι Head of Transformation στην εταιρεία PrometalBakli, ένα service center που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και λευκοσίδηρο. Το αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία του οργανισμού για τη μετάβαση σε μία νέα εποχή διακυβέρνησης και σχεδιάζονται οι απαραίτητες αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ειρήνη Φραγκίσκου
eirini fragiskou
Ειρήνη Φραγκίσκου

Head of Transformation στην εταιρεία PrometalBakli.