Γιάννης Μητσός
Γιάννης Μητσός
Γιάννης Μητσός

Εργάζεται στη Lamda Hellix ως Senior Solutions Architect σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις για υβριδικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές.

Γιάννης Μητσός

Ο Γιάννης Μητσός κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος διαχείρισης Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών σε χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Το διάστημα 2008-2018 ανέλαβε τη στελέχωση και τη λειτουργία του κέντρου λειτουργίας δικτυακών και νεφοϋπολογιστικών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών προς την ελληνική ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα χτίζοντας και αξιοποιώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών και τέσσερα κέντρα δεδομένων. Ως διευθυντής λειτουργίας επέβλεπε μια ομάδα 20 μηχανικών.

Από τις αρχές του 2019 εργάζεται στην Lamda Hellix ως senior solutions architect σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις για υβριδικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές.

Γιάννης Μητσός
Γιάννης Μητσός
Γιάννης Μητσός

Εργάζεται στη Lamda Hellix ως Senior Solutions Architect σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις για υβριδικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές.