Μαρία Κεφάλα
Μαρία Κεφάλα
Μαρία Κεφάλα

Η Μαρία Κεφάλα είναι Director στην OCTANE Management Consultants.

Μαρία Κεφάλα

Η Μαρία Κεφάλα είναι Director στην OCTANE Management Consultants. Έχει 10ετή εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες έχοντας υποστηρίξει start-ups, μεγάλους εταιρικούς πελάτες καθώς και πελάτες του δημοσίου τομέα σε στρατηγικά, εμπορικά και λειτουργικά θέματα. 

Συγκεκριμένα, έχει εκτελέσει πληθώρα έργων μετασχηματισμού της εμπειρίας πελάτη, βελτιστοποίησης της εμπορικής λειτουργίας και λειτουργικού ανασχεδιασμού για πελάτες όπως WIND Hellas, ΔΕΗ, Vivartia, ΕΤΑΔ, ΔΕΔΔΗΕ, Public, Εμπορική Τράπεζα, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Τουρισμού κ.α. 

Επιπλέον, έχει υποστηρίξει μικρότερους πελάτες στην προετοιμασία business plans για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και για επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό καθώς και start-up’s στον σχεδιασμό της εσωτερικής τους λειτουργίας καθώς και την προετοιμασία του business model canvas και διαχείριση χρηματοδοτικού βραβείου.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Georgetown University.

Μαρία Κεφάλα
Μαρία Κεφάλα
Μαρία Κεφάλα

Η Μαρία Κεφάλα είναι Director στην OCTANE Management Consultants.