Νίκος Χριστοδούλου
Νίκος Χριστοδούλου
Νίκος Χριστοδούλου

Επικεφαλής Partner για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Deloitte Ελλάδας.

Νίκος Χριστοδούλου

Ο Νίκος Χριστοδούλου είναι από το 2018 o Επικεφαλής Partner των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδας.

Πριν από την Deloitte, από το 2011 εως το 2018 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ως Group COO και CIO. Ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης και Πληροφορικής του Ομίλου, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του Ομίλου, της ψηφιοποίησης, των εργασιών back office, των ταμειακών εργασιών, της διαχείρισης ακινήτων και των τεχνικών υπηρεσιών.

Επίσης, την ίδια περίοδο ήταν και Πρόεδρος της Ethnodata, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής και λογιστικής στον Όμιλο. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banka Romaneasca στη Ρουμανία.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως Partner για έναν ακόμη διεθνή συμβουλευτικό οίκο ως Επικεφαλής των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services) τους στην Ελλάδα.

Έχει μεγάλη πείρα στον σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων έργων, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στη δημιουργία νέων ψηφιακών δομών.

Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Από το 2007 έως το 2011 διετέλεσε Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ICAP.
  • Από το 2008 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της DIGIAID SA, κυβερνητικού οργανισμού υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολιτών για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.
  • Από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, κυβερνητικού οργανισμού για την παρακολούθηση της προόδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
  • Από το 2003 έως το 2007 διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Attica Ventures, θυγατρικής της Τράπεζας Αττικής.

Ο Νίκος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κάτοχος MBA από το Warwick Business School και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Τέλος, έχει εργαστεί ως ερευνητής στο INSEAD (Γαλλία) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Νίκος Χριστοδούλου
Νίκος Χριστοδούλου
Νίκος Χριστοδούλου

Επικεφαλής Partner για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Deloitte Ελλάδας.