Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή

Αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού κόσμου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που εποπτεύει το egg – enter•grow•go, διατυπώνει απόψεις και υποβάλλει προτάσεις, με μοναδικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του.