Δημήτριος Δέμος
Δημήτριος Δέμος
Δημήτριος Δέμος

Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της DEMO ΑΒΕΕ και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Δημήτριος Δέμος

Ο Δημήτρης Δέμος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Έχει πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος ΜΒΑ στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα και μετά τις σπουδές του εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στην οικογενειακή επιχείρηση DEMO ABEΕ – Βιομηχανία Φαρμάκων, όπου εφάρμοσε στην πράξη το επιχειρηματικό του όραμα. Σήμερα η DEMO είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών 138,4 εκατ. ευρώ (12 εκατ. ευρώ το 1999) και εγκαταστάσεις παραγωγής έκτασης 57.000 τ.μ. που διαθέτουν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η εστίασή του ήταν και παραμένει η επένδυση στην εξαγωγική δραστηριότητα, γι’ αυτό και η DEMO επενδύει σήμερα στην κυκλοφορία των προϊόντων της σε περισσότερες από 85 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 2.100 προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας και 600 προϊόντα τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της αδειοδότησης.

Για τον Δημήτρη Δέμο οι επενδύσεις στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας δεν σχετίζονται μόνο με την οριζόντια ανάπτυξη με παρουσία σε άλλες χώρες, αλλά και με την κάθετη ανάπτυξη, την είσοδο δηλαδή της DEMO σε νέες αγορές στις χώρες όπου υπάρχει ήδη εμπορική δραστηριότητα.

Σήμερα, ο Δημήτρης Δέμος είναι Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της DEMO ΑΒΕΕ, καθώς και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).