Νέλλη Κάτσου
Νέλλη Κάτσου
Νέλλη Κάτσου

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Pharmathen

Νέλλη Κάτσου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1989 αποφοίτησε από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1990 ιδρύοντας την Pharmanel S.A., μια φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα όπου ήταν συνιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος ως το 2003. Παράλληλα ήταν βασικός μέτοχος και ηγετικό στέλεχος της διοίκησης της PHARMATHEN S.A.  Σήμερα η κα Κάτσου είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Pharmathen, και είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη και παρακολούθηση λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου εταιρειών Pharmathen. Επίσης είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ, μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος του Δ.Σ. του W.I.B. (Women in Business), μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Υποστηρικτών του Ι.Ο.Β.Ε και μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.