Κωστής Λαμνάτος
Κωστής Λαμνάτος
Κωστής Λαμνάτος

Μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ.

Κωστής Λαμνάτος

Είναι μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), διπλωματούχος χημικός μηχανικός του ΕΜΠ (1971) και γνώστης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

Έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλες δημόσιες αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις για 40 χρόνια. 

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι: Ελληνικά Διϋλιστήρια Ασπροπύργου, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, L'Oréal, Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Ελληνική Εταιρεία Αλουμίνας κ.ά.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Εργοστασίου και Project Manager σε μεγάλα βιομηχανικά έργα.

Ως σύμβουλος έχει προσφέρει υπηρεσίες σε υπουργεία, επενδυτικούς ομίλους, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνικές μελετητικές εταιρείες.

Σήμερα ως μέλος του ΚΕΜΕΛ προσπαθεί να μεταφέρει τις γνώσεις και τις επαγγελματικές εμπειρίες του σε νέους ανθρώπους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία ως επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων.