Νίκος Καραμαλέγκος
Νίκος Καραμαλέγκος
Νίκος Καραμαλέγκος

Senior Consultant στην Planet SA και έμπειρο τραπεζικό στέλεχος.

Νίκος Καραμαλέγκος

Είναι διπλωματούχος  Χημικός Μηχανικός από το ΕΜΠ και πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το ΕΚΠΑ. Επίσης έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Project Management από το  ΕΚΠΑ.

Δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο από το 1998, ως εργαζόμενος στην Τράπεζα Αττικής αρχικά και ως Senior Consultant στην Planet S.A. στη συνέχεια και έως σήμερα. Κατά τη θητεία του στην Τράπεζα Αττικής εργάστηκε σε διάφορες μονάδες της Τράπεζας, αποκτώντας μια σφαιρική εικόνα αφενός για τη λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού και αφετέρου για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  Ξεκίνησε από κατάστημα, με θέσεις στα τμήματα καταθέσεων και επιχειρηματικών χορηγήσεων. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Διεύθυνση Πίστης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων και τέλος στο γραφείο του CEO της Τράπεζας, ως Project Manager σημαντικών έργων που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας αλλά και την διαχείριση των εποπτικών και λοιπών ελέγχων.

Ως  Senior Consultant στην Planet S.A. μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει  το PMO μονάδων συστημικής Τράπεζας σε έργα σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση εποπτικών ελέγχων καθώς και τη συμμόρφωση της Τράπεζας   με τα ευρήματα αυτών.

Παράλληλα, ασχολείται με την αρθρογραφία και τον τελευταίο χρόνο γράφει στο Protagon.gr.